Tutkimus: Katosivatko Köyliön sudenpennut?

Lounais-Suomessa on kolme susilaumaa, jotka reviiriensä läheisyydestä huolimatta elävät selvästi erillään.

Tämä käsitys on saanut vahvoja todisteita Turun yliopistossa meneillään olevasta tutkimuksesta.

Siinä susiyksilöiden elinalueita on selvitetty DNA-näytteiden avulla.

Tutkimusaineistona olivat maastosta vuosina 2013 ja 2014 kerätyt susien ulosteet. Näytteistä määritettiin vuoden aikana yhteensä 23 eri susiyksilöä.

Köyliön-Huittisten lauman alueelta määritettiin kymmenen eri susiyksilöä.

DNA-analyysi osoitti, että Köyliön ja Alastaron suunnilla liikkuvat samat sudet. Laumalla on siis suuri reviiri, eikä alueelle ole tutkimuksen perusteella muodostunut kahta erillistä laumaa.

Mielenkiintoista on se, että kymmenestä sudesta neljästä oli näytteitä ainoastaan kesältä 2013. 

Tutkimuksen perusteella ei voida päätellä, olivatko kyseessä esimerkiksi alueella syntyneet ja sittemmin kuolleet tai muuten alueelta poistuneet pennut. 

Muista kuudesta sudesta kaksi löydettiin tänä vuonna kuolleena. Yhden tappoi kapi ja toinen jäi auton alle Karkkilassa.

Lounaissuomalaisten susien DNA-genotyyppejä verrattiin myös koirien ja toisten susien genotyyppeihin.

Kaikki tutkimusalueen susiyksilöt kuuluivat selvästi suomalaiseen susipopulaatioon, eikä joukossa ollut yhtään koirasutta.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta.