Tutkimus: Lukiolaisten työelämätaidot jakavat mielipiteitä

Accenture on tänään julkistanut valtakunnallisen taitokartoituksen tulokset, jotka osoittivat, että opiskelijoiden ja työnantajien näkemykset työelämässä tarvittavista taidoista eroavat toisistaan suuresti.

Vain viisi prosenttia työnantajista uskoo, että lukiolaisten yrittäjähenkisyys vastaa työelämän tarpeita, kun taas lukiolaisista 36 prosenttia pitää omia yrittäjähenkisyyttä tukevia taitojaan riittävinä.

Lukiolaisista kaksi kolmasosaa näkee ongelmanratkaisukykynsä hyvänä, kun taas samaa mieltä työnantajista on vain 17 prosenttia.

Samoin lukiolaisten myynti-, markkinointi- ja viestintätaitoja hyvänä pitää lukiolaisista lähes puolet, 48 prosenttia, mutta työnantajista vain 12 prosenttia.

Tulosten valossa lukiolaisten työelämävalmiuksia on syytä tukea ja kehittää.

Taitokartoitus tehtiin osana Accenturen ja Helsingin opetusviraston Stadin eKampus -ohjelman yhteistyötä, jossa helsinkiläisille lukiolaisille esitellään sisäistä yrittäjyyttä ja työelämätaitoja.

Sekä lukiolaiset että työnantajat sen sijaan tiedostavat digitaalisten ja teknologiataitojen sekä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitojen tärkeyden.

Accenture haastatteli tutkimuksessaan 389 lukiolaista eri puolilla Suomea: 184 oli Uudeltamaalta ja 205 muualta.