Tutkimus: Pojat tyttöjä kiinnostuneempia rahasta ja taloudesta

Talousasiat kiinnostavat nuoria, mutta talousosaamisessa riittää petrattavaa, selviää Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta.

Pojat ovat tyttöjä kiinnostuneempia raha-asioista, koska 64 prosenttia pojista ja 55 prosenttia tytöistä sanoo talousasioiden kiinnostavan heitä. Tytöt sen sijaan ovat hieman poikia halukkaampia parantamaan omaa talousosaamistaan.

Innokkaimpia talousosaamisensa kehittämiseen ovat lukiolaiset.

Lähes kaksi nuorta kolmesta hoitaa raha-asiansa itse, erityisesti pojat ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat. Noin puolet nuorista omistaa säästöjä tai sijoituksia.

Koulun pitäisi opettaa enemmän taloustaitoja, toteaa 90 prosenttia vastaajista. Vain viidennes kokee saavansa koulusta riittävät talousosaamisen valmiudet.

– Haluaisin haastaa koulut ja opettajat pohtimaan, miten taloutta voitaisiin opettaa nuorille enemmän ja uusilla tavoilla, Taloudellinen tiedotustoimisto TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen sanoo.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä syys–lokakuussa. Tutkimukseen vastasi 648 nuorta yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Tutkimuksen toteutti TATin toimeksiannosta T-Media Oy.