Tutkimus: Poliisiin luottaa yhä enemmistö suomalaisista

Poliisin tärkein pääoma on kansalaisten luottamus. Kuva: Esa Urhonen

Noin 95 % suomalaisista luottaa poliisiin joko melko paljon tai erittäin paljon, osoittaa tuore poliisibarometri. 

- Poliisitoiminnan tärkein pääoma ja voimavara on luottamus. Se on ansaittava, eikä sitä ole missään olosuhteissa varaa menettää, toteaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. 

88 % kyselyyn vastanneista kokee poliisin kykenevän pääosin tai kokonaan kantamaan vastuunsa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisesta Suomessa. 

Huomattavaa on, että tulokset ovat jopa parantuneet vuoden 2012 jälkeen.

Kiireellisiin hälytyksiin vastaaminen, väkivaltarikosten selvittäminen ja torjunta, kotiväkivaltaan puuttuminen ja terrorismin torjunta miellettiin vastaajien kesken poliisin tärkeimmiksi tehtäviksi. 

Barometriin haastateltiin kaikkiaan 1096:a Manner-Suomessa asuvaa 15-79-vuotiasta henkilöä marraskuun 2017 ja tammikuun 2018 aikana.