Tutkimus: suurta haittaa aiheuttavat lakot jakavat suomalaisten mielipiteet

Lakko-oikeutta kunnioitetaan Suomessa laajasti perusoikeutena, mutta suurta haittaa aiheuttavat lakot jakavat voimakkaasti suomalaisten mielipiteitä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Myös suhtautuminen poliittisiin lakkoihin on kaksijakoinen.

Suomalaisista 60 prosenttia katsoo, että lakko-oikeus on perusoikeus, jota ei saa rajoittaa missään olosuhteissa. Eri mieltä on 25 prosenttia.

Sen sijaan tuki on vähäisempää lakoille, joista aiheutuu suurta haittaa ulkopuolisille. Suomalaisista 38 prosenttia on sitä mieltä, että suurta haittaa ulkopuolisille aiheuttavat lakot pitäisi voida kieltää kokonaan. Haitallisten lakkojen totaalikieltoa vastustaa jonkin verran suurempi joukko (45 %).

Suhtautuminen lakko-oikeuden rajoittamiseen muuttuu myös poliittisten lakkojen kohdalla. Suomalaisista 39 prosenttia ajattelee, että poliittiset lakot tulisi kieltää, koska niissä on kyse asioista, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Käytännössä yhtä moni (38 %) torjuisi poliittisten lakkojen rajoitukset.

Poliittiset lakot ovat työtaisteluita, jotka kohdistetaan työnantajatahon sijaan poliittiseen päätöksentekoelimeen lopettamalla työnteko työpaikalla. Haitan kärsivät työnantajat ja yleisö, vaikka ne eivät ole osapuolia.

Porvaripuolueiden äänestäjät, johtavassa asemassa olevat ja yrittäjät suhtautuvat sekä lakkoiluun että ay-liikkeeseen ylipäänsä kriittisesti. Vasemmistopuolueiden ja vihreiden äänestäjillä suhtautuminen on päinvastaista.

Näin kysely tehtiin

  • Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin.
  • Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.
  • Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019.
  • Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.
  • Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.
  • Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan.
  • Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Lakko ei ole rähinän paikka Raumallakaan – teollisuusliiton kolmipäiväinen lakko alkoi Oraksen portilla rauhallisesti

Lakko ja työsulku uhkaavat viedä metsäalan työntekijöiltä lomapäiviä – Teollisuusliiton Aalto: "Ei se vahinko ole, sulkupäätöksen vaikutus on laskelmoitu"

PAU joutui luopumaan useista palkanlisistään postilakon ratkaisemiseksi – Määräaikaisesti lähtivät aattopäivänlisä, vuosilomalisä, sairauslomalisä ja joustovapaalisä

Postilakossa syntyi sopu – lakot loppuvat, loppuviikosta uhkaavat uudet tukilakot ehditään todennäköisesti perua