Tutkimus: Terveyskeskuksen vuodeosasto on yleisin vanhusten kuolinpaikka

Vanhukset siirretään usein vanhainkodeista ja tehostetusta palveluasumisesta terveyskeskuksiin ennen kuolemaa. Puolet vanhoista ihmisistä kuolee terveyskeskuksen vuodeosastolla, todetaan Tampereen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Toiseksi yleisin kuolinpaikka on yleissairaala ja kolmanneksi yleisin koti.

Moni vanhus kokee lisäksi useita siirtymiä hoitopaikasta toiseen viimeisenä elinvuotenaan.

Valtaosa iäkkäistä ihmisistä asuu kotonaan, ja hoitopaikassa oleminen on yleisempää kuin kotona oleminen vasta kolmen viimeisen elinkuukauden aikana.

Tutkimusjoukkoon kuului lähes 317 000 henkilöä, jotka olivat kuolleet vuosina 1998–2008. Tutkittavat olivat 70-vuotiaita tai vanhempia.

Aineisto kerättiin Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekistereistä.

Tutkimuksen rahoitti ja julkaisi KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö.