Tutkimus: Toimeentulotukiasiakkaat ovat entistä köyhempiä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeentulotukitutkimus osoittaa, että toimeentulotuen asiakkaiden köyhtyminen on moninkertaistunut 1990-luvun alusta.

Asiakkaiden määrä on pudonnut lähes puolella, mutta tuloköyhyys on noussut 20 prosentista 60 prosenttiin.


Suuri osa asiakkaista saa tukea useana vuonna ja lähes puolella huono-osaisuus kasautuu.

Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja hyvinvointi poikkeavat selvästi muusta väestöstä, koska he tinkivät välttämättömistä menoista ja kokevat itsensä usein ylivelkaantuneiksi. Heillä on myös usein terveyteen ja työkykyyn liittyviä ongelmia.


Aineisto on kerätty Rauman lisäksi kahdeksasta muusta kunnasta.