Tutkimus: Vanhemmat voivat vaikuttaa lastensa elintapoihin merkittävästi

Tuoreen tutkimuksen mukaan yksilöllinen ja perhelähtöinen elintapaohjaus auttaa lisäämään alakouluikäisten lasten liikuntaa ja parantamaan heidän ruokavalionsa laatua.

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen tulokset julkaistiin äskettäin Preventive Medicine -lehdessä.

– Elintapaohjaukseen osallistuneiden perheiden lapset liikkuivat enemmän, söivät enemmän kasviksia ja pehmeitä rasvoja sisältäviä levitteitä sekä saivat ruokavaliostaan enemmän tärkeitä ravintoaineita kahden vuoden seurannan jälkeen kuin verrokkiryhmän lapset. Vaikutus kokonaisruutuaikaan jäi sen sijaan vähäisemmäksi, summaa lääketieteen tohtori Anna Viitasalo Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden vuoden aikana toistuvasti annetun liikunta- ja ravitsemusohjauksen vaikutusta yli 500 kuopiolaiseen 6–8-vuotiaaseen lapseen.

Erityisesti vapaa-ajan liikunta lisääntyi elintapaohjausta saaneilla lapsilla, mutta väheni lapsilla, jotka eivät saaneet ohjausta.

– Vanhemmat voivat vaikuttaa paljon lastensa elintapojen kehittymiseen terveellisemmiksi. Yksilöllinen opastus voisi tulla osaksi neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa. Elintapasairauksien ehkäisyssä tällaisella toiminnalla voidaan säästää euroja, toteaa tutkimuksen johtaja, professori Timo Lakka.