Tutkimus vapautti kuurnamäkeläiset Eurajoki-"syytteistä"

Euran Kuurnamäen merkitys Eurajoen veden bakteeripitoisuuteen on hyvin vähäinen, selviää lokakuussa tehdystä ojavesitutkimuksesta. 

Euran kunta ja Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto päättivät tutkimuksesta sen jälkeen, kun puhdistamoyhtiö JVP-Eura väitti muun muassa juuri Kuurnamäkeä joen tärkeäksi bakteerilähteeksi. Yhtiö viittasi konsultilta tilaamansa selvityksen tuloksiin.

Ojavesitutkimuksen vesinäytteet analysoi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelyhdistys, jolla on akkreditoitu laboratorio. Yhdistyksen limnologi myös analysoi tulokset.

Näytteitä otettiin kymmenestä ojasta Euran ja Eurakosken välillä. Tulosten mukaan veden hygieeninen laatu oli välttävä vain kolmessa ojassa. Kun otetaan huomioon ojien virtaama, ei ojavesillä selvityksen mukaan ole merkittävää hygieenistä vaikutusta Eurajokeen.

Selvityksessä arvioitiin myös JVP-Euran puhdistamon sekä muiden jätevesien merkitystä Eurajoen ravinnekuormitukseen. Jos luonnonhuuhtoumaa ei huomioida, on maataloudesta ja muusta hajakuormituksesta tulevien ravinteiden osuus noin 80 prosenttia joen ravinnekuormasta.