Tuuli levittää liekkejä - roskien poltosta alkaneet maastopalot työllistävät pelastuslaitosta

Maastopalot työllistävät pelastuslaitosta Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Sunnuntaina iltapäiväkahteen mennessä roskien poltosta alkunsa saaneet maastopalot ovat roihunneet Eurajoella ja Laitilassa. Loimaalla käsistä riistäytynyt pellon kulotus oli tuhota lähellä sijaitsevia rakennuksia, mutta pelastuslaitos sai palon sammumaan ajoissa. Lauantaina roskien poltosta alkanut palo tuhosi peltoa Euran Paneliassa.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen päivystävä palomestari kehottaa maanomistajia jättämään roskien polton kokonaan väliin näin tuulisena päivänä. Tuuli tarttuu liekkeihin todella helposti levittäen tulen nopeasti lähiympäristöön.

Puutarhajätteiden polttaminen on yksi yleisimmistä maastopalojen aiheuttajista. Vuoden 2014 aikana roskien poltto sytytti lähes 50 maastopaloa pelkästään Varsinais-Suomen alueella.

Puutarhajätteet voidaan hävittää polttamalla ilman erillistä ilmoitusta viranomaiselle, mutta turvallisin tapa hävittämiseen on risujen vieminen kompostiin tai kaatopaikalle. 

Mikäli maanomistaja päättää hävittää jätteet polttamalla, on se tehtävä vastuuntuntoisesti: on huomioitava säätilanne sekä huolehdittava riittävistä varotoimenpiteistä. Maanomistajan on myös varmistettava, ettei puutarhajätteiden poltosta aiheudu haittaa naapurustolle.