Tuulivoimapuiston suunnittelijat pyrkivät siedettävään meluhaittaan

Pyhärannan ja Laitilan alueelle suunniteltu Kakonjärven tuulivoimapuistohanke kiinnosti yleisöä. Keskiviikkoiltana Pyhärannan valtuustosali täyttyi ääriään myöten kiinnostuneista maanomistajista.

Erityisesti väkeä tuntui kiinnostavan mahdolliset meluhaitat.

Kakonjärven alueelle Pyhärannan puolelle on tulossa yhden vaihtoehdon mukaan 11 kolmen megawatin voimalaa. Yhtenä vaihtoehtona on myös se, ettei voimaloita rakenneta ollenkaan.

Ympäristön vaikutuksia tutkivan Finnish Consulting Groupin edustaja
Jakob Kjellmankertoi, että voimaloiden tornikorkeus on 140 metriä ja lavan halkaisija 120 metriä. Näin lapa ulottuu noin parinsadan metrin korkeuteen.

– Voimalat on tarkoitus sijoittaa siten, etteivät ne varastaisi toisiltaan tuulta. Myös asukkaiden näkemys sijoituspaikasta on tärkeä. Rasitus ei saa olla liian suuri kenellekään, korosti Kjellman.

Jos asukas vastustaa sijoituspaikkaa, myllyä ei rakenneta ollenkaan taikka se siirretään johonkin parempaan paikkaan. Melurasituksen tulee Kjellmanin mukaan olla siedettävällä tasolla. Yksi mittari on se, että äänenvoimakkuus ei saisi ylittää 40 desibeliä.

– Naapurin nurmikonleikkuustakin syntyy isompi meteli, leukaili Kjellman.

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa kirjallisia lausuntoja. Mielipiteet ja lausunnot voi toimittaa postitse Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tai sähköpostilla (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) 14. syyskuuta mennessä.