TVO :n hakemus hylättiin

Valtioneuvosto on tehnyt kielteisen periaatepäätöksen Teollisuuden Voima Oyj:n hakemuksesta pidentää OL4-ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöksen voimassaolon määräaikaa.

Hallitus totesi äänestyksen jälkeen, että uuden määräajan asettaminen OL4-laitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Äänestyksessä kielteistä päätöstä tuki 10 ministeriä ja sitä vastusti 3 ministeriä.

TVO toimitti keväällä työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen vuonna 2010 saamansa periaatepäätöksen täydentämisestä. Siinä yhtiö pyysi hallitusta asettamaan uuden määräajan Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle. TVO:n mukaan OL4-hankkeen viivästyminen johtuu siitä, ettei Olkiluoto 3 -laitosyksikköä ole saatu sähköntuotantoon suunnitellusti.

OL3-hankkeeseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi on mahdotonta luotettavasti arvioida pystyisikö TVO etenemään OL4-hankkeessaan rakentamisluvan jättämiseen asti uudenkaan määräajan puitteissa. Myöskään TVO:n hallitus ei ole selvityksissään ilmoittanut sitoutuvansa investointiin pyydetyssä määräajassa.

Yhtiön vuonna 2010 saaman periaatepäätöksen mukaan sen tulee toimittaa valtioneuvostolle laitostaan koskeva rakentamislupahakemus 30.6.2015 mennessä. Periaatepäätös raukeaa, jos näin ei tapahdu.