TVO:n kolmoslaitoksen käyttöautomaation testit valmistuneet

Teollisuuden Voiman kolmoslaitoksen käyttöautomaation tehdastestit ovat valmistuneet.

Säteilyturvakeskus STUK hyväksyi testit suoritetuiksi eilen. Testauksella todennettiin automaation toiminta laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion testiympäristössä Saksassa.

OL3:n käyttöautomaation tehdastestit aloitettiin Saksan Erlangenissa huhtikuussa 2014. Vaiheittain edenneet automaatiojärjestelmien koestukset valmistuivat heinäkuussa 2015.

Seuraavassa vaiheessa käyttöautomaatio tuodaan laitospaikalle Olkiluotoon, missä se ja prosessin toiminta testataan kokonaisuudessaan osana laitosyksikön käyttöönottoa.

- Laitostoimittajan aikataulun mukaan OL3:n säännöllinen sähköntuotanto voi alkaa vuoden 2018 loppupuolella. Sen mukaisesti TVO hakee OL3:lle käyttölupaa ensi vuonna. Kun se on saatu, ladataan polttoaine ja aloitetaan ydintekninen käyttöönotto, kertoo TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen.

Automaatiota käytetään OL3-laitosyksikön valvontaan ja ohjaukseen.

Olkiluoto 3 -laitosyksiköllä tulee olemaan useita erillisiä ja toisistaan riippumattomia automaatiojärjestelmiä, joilla taataan laitoksen turvallisuus kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Käyttöautomaatiojärjestelmät on tarkoitettu prosessin normaalille käytölle, ja turvallisuusautomaatiojärjestelmät turvallisuustoimintojen ohjaukselle mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

Sähköntuotantoon TVO:n kolmoslaitos päässee vuoden 2018 loppupuolella.​
Sähköntuotantoon TVO:n kolmoslaitos päässee vuoden 2018 loppupuolella.​

Turvallisuusautomaatiojärjestelmien testit ovat menossa ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun