TVO:n kulkurajoitukset eivät laajenneet osakaskuntien alueelle

Teollisuuden Voiman hakemista lisäyksiksistä nykyisin voimassa oleviin liikkumisrajoituksiin vain osa hyväksyttiin sisäministeriössä.

Eilen annetussa asetuksessa poliisilain mukaisista liikkumis- ja oleskelurajoituksista Olkiluodon ydinvoimalaa koskeva rajoitusalue laajenee aiemmasta, mutta aiemmsta esityksestä poiketen se käsittää vain yhtiön omistuksessa olevia alueita sekä alueita, joiden osalta maanomistaja on antanut suostumuksensa. Suostumus on saatu Metsähallitukselta ja Fingridiltä.

Sitä vastoin merialueelle anotusta 500 vesihehtaarista liikkumisrajoitukset käsittävät vain noin 50 hehtaaria.

Alkuperäisessä hakemuksessa TVO haki merkittävää laajennusta merialueelle perustellen sitä tarvittavan energiantuotantoa uhkaavan poikkeustilan varalle.  TVO:lta korostettiin, ettei kalastusta alueella jatkossakaan estettäisi.

Vesialueen omistavat Olkiluodon ja Orjasaaren sekä Munakarin yhteisalueen sekä Sorkan osakaskuntien lausunnoissa liikkumisrajoitusten laajennusta vastustettiin eikä hyväksytty määräämisoikeuksien yksipuolista kaventamista.

Satakunnan poliisilaitos katsoi omassa lausunnossaan laajennettujen rajoitusten olevan perusteltuja.

Asetus astuu voimaan ensi vuoden alusta.