TVO:n liikevaihto laski tammi-syyskuussa

Teollisuuden Voima Oyj:n liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.9.2014 oli 262,3 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten vastaavalla tarkasteluvälillä oli 284,8 miljoonaa.

Liikevaihdon aleneminen johtuu pääosin Meri-Porin alhaisemmasta sähkön toimituksesta edelliseen vuoteen verrattuna.

Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 11 183,2 GWh, kun se vuosi sitten oli 11 413,6 GWh.

TVO toimii omakustannusperiaatteella, eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto sujui OL1- ja OL2-laitosyksiköillä luotettavasti. Lisäksi TVO sai laitostoimittajalta lisätietoja Olkiluoto 3 -projektin aikataulusta, joiden mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaisi loppuvuodesta 2018.

Valtioneuvosto puolestaan hylkäsi TVO:n hakemuksen Olkiluoto 4 -laitosyksikön voimassa olevan periaatepäätöksen jatkamisesta.