TVO:n on osoitettava riittävä varmuus OL4-hankkeen toteutumisesta

Tänään jättämässään täydennyshakemuksessa TVO esittää, että OL4-laitosyksikön rakentamisluvan periaatepäätöksen voimassaoloaikaa jatkettaisiin viidellä vuodella.

– Aivan kuten Fennovoimankin hankkeen kohdalla, kyse on uudesta tilanteesta, jonka käsittelyyn ydinenergialaki ei suoraan anna vastausta. Työ- ja elinkeinoministeriö on siksi tässäkin tapauksessa konsultoinut oikeuskansleria oikeanlaisen prosessin toteuttamiseksi, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kertoo.

Vapaavuoren mukaan hallitus tekee arvion siitä, onko hanke edelleen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen, kun työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa valtioneuvostolle ehdotuksensa TVO:n periaatepäätöshakemusta koskevasta päätöksestä. Mikäli valtioneuvosto päätyisi puoltamaan hakemusta, se on alistettava myös eduskunnan lopulliselle hyväksynnälle.

Valtioneuvoston kannanmuodostus asiasta pyritään tekemään alkusyksystä.

– Kyse on hankalasta ja monimutkaisesta tapauksesta. Arvioitaessa lopulta sitä, onko hakemuksen hyväksyminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, ydinenergialain määräysten toteuttamisen ohella huomiota on kiinnitettävä muun muassa siihen, toisiko haettava jatkoaika riittävän varmuuden hankkeen toteutumisesta. Varsin ilmeistä on jo tässä vaiheessa ainakin se, että jatkoaika ei - mikäli se päädytään myöntämään - voi olla yhtä pitkä kuin alkuperäinen viiden vuoden aikaraja rakentamisluvan jättämiselle, Vapaavuori toteaa.

Vuoden 2010 periaatepäätös on voimassa viisi vuotta siitä, kun eduskunta päätti 1.7.2010 pitää sen voimassa.

Periaatepäätös raukeaa, jos TVO ei jätä 30.6.2015 mennessä ydinenergialain mukaista rakentamislupahakemusta, eikä saa rakentamislupahakemuksen jättämiselle hakemaansa lisäaikaa.