TVO:n sänköntuotanto viime vuonna noin 17 % Suomessa käytetystä sähköstä

Teollisuuden Voiman Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2015 oli 14,26 TWh eli noin 17 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä.

Konsernin liikevaihto oli 275,7 miljoonaa euroa ja sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 14 405 GWh. Liikevaihdon ja sähkön toimitusmäärän aleneminen edellisvuoteen verrattuna johtui OL2:n generaattorin vikaantumisesta aiheutuneesta tuotantokatkoksesta sekä Meri-Porin hiilivoimalaitoksen alhaisemmasta sähkön toimituksesta.

Parhaillaan TVO varautuu Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden vuoden 2018 käyttöluvan uusintaan tekemällä laitosmuutoshankkeita, jotka parantavat edelleen turvallisuutta onnettomuustilanteissa, joissa usean turvallisuusjärjestelmän toiminta menetettäisiin samanaikaisesti.

Olkiluoto 3 -projektissa keskitytään seuraavaksi asennusten loppuunsaattamiseen ja järjestelmien testaukseen ja käyttöönottoon.