TVO:n yt-tulos: irtisanomisuhan alle 42 henkeä

Teollisuuden Voiman tammikuussa aloittamat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut liittyivät toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja kustannustehokkuuden parantamiseen, joilla pyritään yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseen haasteellisilla sähköntuotantomarkkinoilla. 

Ennen neuvotteluja henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 110 henkilötyövuotta. Lopullisen irtisanomisuhan alle joutuu lopulta 42 henkilöä. Näistä ylempiä toimihenkilöitä on 21, teknisiä toimihenkilöitä 7, teollisuustoimihenkilöitä 6 ja työntekijöitä 8.

TVO pyrkii toteuttamaan merkittävän osan henkilöstövähennyksistä erilaisten vapaaehtoisten järjestelyjen avulla. Neuvottelujen piirissä oli lähes koko TVO:n henkilöstö, noin 700 henkeä.

Ennakoitua pienempään työsuhteiden vähenemiseen päästiin suunnitteilla olevien muiden kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Yhtiö on muun muassa päättänyt, että määräaikaisia työsuhteita ja ulkoisten palvelujen käyttöä vähennetään. Tämän lisäksi henkilöstömäärä vähenee lähivuosien aikana luonnollisen vaihtuvuuden kautta.

Näillä toimenpiteillä TVO tavoittelee 15 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.  

- Kustannustehokkuuden parantamiseksi keskitämme toimintoja ja puramme päällekkäisyyksiä. Toimintamallin muutokset johtivat myös työn pysyvään vähenemiseen. Henkilöstövähennykset ovat ikäviä ja vaikeita, mutta välttämättömiä. Pyrimme tukemaan työnsä menettäviä parhain mahdollisin keinoin, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo.

TVO on laatinut yhdessä henkilöstön edustajien kanssa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman, jota lähdetään toteuttamaan välittömästi. Irtisanomisuhan alaisille henkilöille tarjotaan kattavia uudelleensijoittumispalveluita sekä tukipaketteja. Myös työsuhteeseen jäävät saavat valmennusta ja tukea muutoksen kohtaamiseen.