TVO pyrkii välttämään jäteluolansa laajennusta: Hieman aktiivisten haalarien ja putkenpätkien mäki alkaa nousta Olkiluotoon?

Projektipäällikkö Pasi Iivonen näytti maaperäsijoituksen suunniteltua paikkaa Olkiluodossa. Kuva: Juha Sinisalo

Teollisuuden Voima käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Olkiluodon laitosalueelle.

Mutkat suoriksi yksinkertaistettuna kyse on siitä, että TVO pyrkii välttämään matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjäteluolansa laajennuksen maaperäloppusijoituksella. Lisälouhinnan tarve voisi nousta jopa 30 000 kuutioon.

Hyvin matala-aktiivista jätettä syntyy lähinnä ydinvoimaloiden vuosihuolloissa: haalareita, pyyhkeitä, suojamuoveja, putkia, koneenosia, työkaluja ja niin edelleen. Kovat romujätteet pannaan merikontteihin, pehmeät puristetaan muoviin. 

Laitosalueelle on tarkoitus rakentaa 115x90 metrin - noin kahden jalkapallokentän - kokoinen alue. Kentän pohja olisi esimerkiksi bentoniittisoraa. Konttien päälle asetellaan muovitetut jätepakkaukset ja koko komeus peitetään.

Täyttöjä tehtäisiin 5-10 vuoden välein. TVO:n kolmen ydinvoimalan käyttöaikana rakentuisi korkeimmillaan 12-metrinen mäki, joka on vesitiivis.

Suomessa näin ei ole tehty, mutta menetelmä on maailmalla käytössä. Ruotsin Ringhalsissa on jo 27 vuoden kokemus, eikä sieltä ole TVO:n projektipäällikkö Pasi Iivosen mukaan raportoitu ongelmista.

TVO:n jäteasioista vastaava Jere Tammela kuvaa tavoiteltua kustannussäästöä merkittäväksi. Kyseisten jätteiden radioaktiivisuuden puoliintumisaika on sadasta vuodesta ylöspäin.

TVO aikoo saada suunnitelmansa valmiiksi ensi keväänä. Samoihin aikoihin odotetaan yva-ratkaisua. Koska kyse ei ole ydinlaitoksesta, ei periaatepäätöstä tarvita. Säteilyturvakeskuksen pitää kuitenkin antaa toimintalupa.

Jos kaikki etenee suunnitellusti, TVO tekee investointipäätöksen alkuvuodesta ja rakentaminen alkaa keväällä 2023. Ensimmäinen täyttö ajoittuisi vuosille 2023-2024. Tällä tietoa maaperäloppusijoitus suljettaisiin vuonna 2090.

Tällä tavalla voidaan sijoittaa jätteitä, joiden keskimääräinen aktiivisuustaso on korkeintaan 100 kBkq/kg.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja elo-syyskuussa sekä järjestää kuulemisen verkossa. Ministeriö järjestää yva-ohjelmasta myös yleisötilaisuuden Eurajoen kunnanvirastossa 8. syyskuuta - mikäli koronatilanne sallii.