TVO selvitti - Olkiluoto 3:n teräs täyttää vaatimukset

Teollisuuden Voima on toimittanut Säteilyturvakeskukselle selvityksen, jonka mukaan Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräs täyttää turvalliselle käytölle asetetut vaatimukset. TVO laati selvityksen yhdessä laitostoimittaja Arevan kanssa.

Säteilyturvakeskus pyysi huhtikuussa selvitystä, koska Ranskan Flamanvillen ydinvoimalassa havaittiin mahdollisia ongelmia painesäiliön materiaaliominaisuuksissa.

Olkiluoton reaktoripainesäiliön takeet on valmistettu Japanissa. Flamanvillen takeet tehtiin Ranskassa ja eri tavalla.

TVO tiedotti tänään myös, että Olkiluodossa on meneillään isoja turvallisuusparannuksia, joilla varaudutaan "äärimmäisiä ulkoisia uhkia vastaan".

Muutostöillä parannetaan muun muassa reaktorin jäähdytykseen käytettäviä järjestelmiä. Kahteen jo käytössä olevaan ydinvoimalaan asennetaan höyryllä toimiva varajärjestelmä veden pumppaamiseksi reaktoriin. Järjestelmä toimisi vielä silloinkin, kun Olkiluodon sähkönsyötön varajärjestelmät olisi menetetty.

Höyrypumput on tilattu Skotlannista. Lisävesijärjestelmä pumppuineen on tarkoitus asentaa laitosyksiköille vuosina 2017–2018.