TVO vaatii lisää korvauksia OL3:n myöhästymisestä

Teollisuuden Voima (TVO) vaatii Arevalta välimiesmenettelyssä suurempia korvauksia kuin aiemmin. TVO uskoo kolmannen voimalan viivästymisestä sseuraavan 2,6 miljardin euron tappiot. Viime syksynä arvio tappioista oli 0,3 miljardia pienempi.

– Välimiesmenettelystä huolimatta projekti etenee ja TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa, TVO:n lakiasioista vastaava johtaja Risto Siilos sanoo.

Laitostoimittaja Arevan rahamääräinen vaatimus TVO:lta on noin 3,4 miljardia euroa viivästyskoroista ja maksamatta jääneistä voitoista.

Olkiluoto 3 -projektin viiveeseen liittyvä välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta.

TVO on todennut laitostoimittajan kanteen perusteettomaksi eikä ole kirjannut saatavia eikä varauksia esitettyjen vaatimusten perusteella.

Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä muuttua.