TVO varautuu osakaslainalla OL3:n lisäkustannuksiin

Teollisuuden Voima Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiön osakkaille uuden 300 miljoonan euron suuruisen osakaslainasitoumuksen tekemistä.

Ehdottamallaan uudella osakaslainalla yhtiö varautuu ylläpitämään Olkiluoto 3 -projektilla riittävän omavaraisuusasteen, selviytymään mahdollisista lisäviiveistä ja mahdollisista lisäkustannuksista projektin loppuunsaattamisessa.

TVO on sitoutunut rahoitussopimuksissa rahoittamaan OL3-projektin siten, että osakkaiden rahoitusosuus on vähintään 25 prosenttia joko osakepääoman tai osakaslainojen muo­dossa.

AREVA-Siemens -konsortio rakentaa OL3-ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella.