Tyks jatkaa ilta- ja yötyökorvausten sekä hälytysrahan korotuksia - vakinaistaa lähes 500 hoitohenkilöstöön kuuluvaa

Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) jatketaan ilta- ja yötyön korvausten korotuksia 18. joulukuuta 2022 saakka. Korotukset otettiin käyttöön kesäkuussa.

Nyt niiden jatkamista pidetään välttämättömänä vakavan henkilöstöpulan vuoksi. Lisäksi koko loppuvuodeksi otetaan käyttöön tavallisesti kesällä, jouluna ja pääsiäisenä käytössä olevat korotetut hälytysrahat.

Päätöksillä halutaan osaltaan helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä turvaamalla erikoissairaanhoidon palveluja.

Vakinaistettavia lähes viisisataa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti myös, että Tyks vakinaistaa 488 määräaikaista hoitohenkilöstön työsuhdetta.

Päätös koskee määräaikaisia, jotka toimivat hoitohenkilöstössä potilaan hoitotehtävissä. Vakinaistettaviin kuuluu muun muassa sairaanhoitajan, lähihoitajan, kätilön, laboratoriohoitajan, osastosihteerin, röntgenhoitajien ja fysioterapeuttien tehtäviä.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti aiemmin tämän vuoden tammikuussa 122 määräaikaisen työsuhteen vakinaistamisesta. Tammikuussa päätetyistä vakinaisen paikan otti vastaan 105 työntekijää.

Nyt tehty päätös jatkaa strategisen tavoitteen toimeenpanoa määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämisestä.

Hintoihin korotuksia

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti korottaa vuodeosastohoidon ja avohoitokäyntien suoritehintoja 12 prosenttia marras-joulukuulle 2022. Hallitus päätti asiasta puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti.

Sairaanhoitopiirin toimintatuottojen ennuste on heikentynyt vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 jäsenkuntien maksuosuudet tulevat tämänhetkisen talousennusteen mukaan alittamaan sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden talousarvion 36,3 miljoonalla eurolla.

Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan hinnankorotus suuntaa alijäämäriskiä käytön suhteessa kaikille maksajatahoille. Nyt päätetty 12 prosentin suoritehintojen korotus kattaa arviolta 5 miljoonaa euroa alijäämäuhasta.