Tyks joutuu selittämään syöpähoitoihin pääsyn hitautta

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä selvitystä syöpähoitojen toteutumisesta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Aluehallintovirasto kysyi sairaanhoitopiiriltä, mihin toimenpiteisiin Turun yliopistollinen keskussairaala aikoo ryhtyä siltä osin, kun keskimääräinen jonotusaika syöpäpotilaan leikkauksen jälkeisiin liitännäishoitoihin on ollut noin kaksi kuukautta ja sädehoitoon 76 vuorokautta.

Molemmat ylittävät valtakunnallisen syöpästrategian suosituksen, jonka mukaan liitännäishoito tulee aloittaa viimeistään neljän viikon kuluttua leikkauksesta.

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin on annettava 15.3.2013 mennessä selitys aluehallintovirastolle.