Tyks Syöpäkeskus on ottanut käyttöön digitaalisen seurantapalvelun

Tyks Syöpäkeskus on ottanut käyttöönsä verkossa toimivan digitaalisen palvelun lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten seurantaan. Palvelu on osa valtakunnallista syöpäkeskushanketta, jossa Tyks vastaa syövästä selvinneiden lasten ja nuorten terveyden ja elämänlaadun seurannasta.

Tavoitteena on selvittää, miten digitaalinen seurantajärjestelmä parhaiten tukisi syöpäkeskuksen toimintaa.

Kyseessä on suomalaisen terveysteknologiayritys Netmedin toimittama Kaiku Health -palvelu, jonka avulla Tyks Syöpäkeskus pystyy keräämään järjestelmällisesti tietoa lapsena tai nuorena syövän sairastaneiden nykyisestä terveydentilasta ja elämänlaadusta. Samalla kartoitetaan mahdollisia tutkimustarpeita.

Palvelussa potilaat voivat myös helposti ottaa suoraan yhteyttä Syöpäkeskuksen myöhäisvaikutuspoliklinikan henkilökuntaan.

Kaiku Health –palvelun käyttö on ilmaista kaikille Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella asuville, lapsena tai nuorena syövän sairastaneille henkilöille. Syöpäkeskuksen tavoitteena on liittää vuoden 2016 aikana noin 200 syövästä selviytyjää digitaaliseen seurantaan.

Seuranta liittyy valtakunnallisen syöpäkeskushankkeen puitteissa Tyksin vastuulla olevaan STEP-projektiin (selviytyjien terveys ja elämänlaatu paremmaksi).

Suomessa on tällä hetkellä noin 7 000 aikuista, jotka ovat selviytyneet lapsena tai nuorena (alle 25-vuotiaana) sairastetusta syövästä, heistä arviolta noin 1 200 asuu Tyksin toiminta-alueella.

– Kaiku Health -palvelun avulla saamme helposti jaettua tietoa entisten ja nykyisten potilaiden kanssa. Sähköinen seuranta mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin potilaan oireisiin tai tuntemuksiin – voimme helposti ohjata potilaan oikeille tahoille oikeaan aikaan, sekä tarjota konkreettista tukea myös verkon välityksellä. Tilanteen mukaan kutsumme potilaan käymään henkilökohtaisesti vastaanotolla tai ohjaamme perusterveydenhuollon puolelle. Järjestelmällisen yhteydenpidon kautta keräämme myös terveydenhuollon kehittämisen kannalta tärkeää tietoa myöhäisvaikutuksista, kertoo vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki.