Tyksin rakennustyömaalla on vakava lujuusongelma

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) T3-sairaalarakennuksen työmaan betonitutkimukset ovat edenneet. Tulosten mukaan kansirakenteen perustuksissa ja pystyrakenteissa käytetyn betonin lujuusongelma on laaja ja vakava.

Työmaalla havaittiin laatuongelmia betonin lujuudessa lokakuun puolessavälissä, ja työmaan betonityöt keskeytettiin viikkoa myöhemmin tilaajan ja urakoitsijan yhteisellä päätöksellä.

Valmistuneiden asiantuntijalausuntojen perusteella käytetyn betonin loppulujuus ei tule vastaamaan vaatimuksia. Näytteiden vertailulujuusarvot olivat 28–30 MPa (megapascalia), kun vaadittava suunnittelulujuus pitäisi olla 45 MPa. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-projektijohtajan Timo Seppälän mukaan tässä tilanteessa rakenteiden korjaaminen ei ole riittävä toimenpide.

–Tutkimuksissa on selvitetty mahdollisuutta vahvistaa rakenteita erilaisilla toimenpiteillä. Niiden tekeminen on kuitenkin vaikeaa ja selvitysten mukaan ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että lopputulos vastaisi suunnitelmien mukaista betonirakennetta, sanoo Seppälä.

Sairaanhoitopiirin kiinteistöjaosto edellyttää, että rakentamisen osapuolet ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin viallisten rakenteiden purkamiseksi ja rakentavat ne uudelleen.

T3-työmaan perustus- ja pystyrakenteissa eli betonikannen tukirakenteissa on vialliseksi osoittautunutta betonia yhteensä noin 3 000 kuutiota.

Lujuusongelman aiheuttanutta syytä ei ole nyt tehdyissä tutkimuksissa voitu vielä tarkentaa. Asian lisätutkimista jatkavat pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy ja betonimassan toimittanut Rudus Oy.

Tämän hetkisen alustavan arvion mukaan betonin laatuvirheestä aiheutuu noin 8–10 kuukauden viive kansirakenteen valmistumiseen.