Tyksin sairaalatyömaan tukirakenteita aletaan purkaa

Turun yliopistollisen keskussairaalaan (Tyks) T3-sairaalatyömaan betonisten tukirakenteiden purku alkaa maanantaina 2. tammikuuta. T3-sairaalan valmistuminen myöhästyy tämän takia kymmenisen kuukautta ja siirtyy loppukesään 2021, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Tukirakenteiden betoninäytteistä tehdyt tutkimukset osoittavat tiistaina annetun lausunnon mukaan, että tukirakenteiden betonin lopullinen lujuus jää vaatimusten alapuolelle. Monessa kohdassa alitus on merkittävä.

Lujuuden alituksen taustalla ovat betonin liian pieni tiheys ja liian suuri ilmamäärä. Työvirhettä ei pidetä tässä vaiheessa ongelman todennäköisenä syynä. Ongelmat liittyvät todennäköisesti Ruduksen toimittamaan valmisbetoniin.

Betoninäytteitä ovat tutkineet akkreditoidut koestuslaitokset Contesta Oy ja VTT Expert Service Oy sekä Kymen ammattikorkeakoulu. Asiantuntijana on toiminut lausunnon allekirjoittanut professori Ralf Lindberg. Myös Turun rakennusvalvonnan ja Liikenneviraston edustajat ovat osallistuneet tutkimustulosten käsittelyyn.

Betonin puristuslujuutta on testattu noin 150 koekappaleesta.

Valmiista tukirakenteista lujuustason saavuttivat vain NCC Suomi Oy:n rakentamat maatuki ja välituen antura, joissa on käytetty MBR Oy:n toimittamaan betonia.

Betonin lujuusongelman selvitystä jatketaan ja loppuraportin arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2017.

Purkutyön takia loppiaisesta lähtien Helsinginkadulla Turun suuntaan ajavilta poistuu toinen kaista, ja työmaan kohdalla on yksi neljä metriä leveä kaista Helsingin suuntaan ja toinen yhtä leveä kaista Turun suuntaan.