Työryhmä kaipaa kokemuksia virkakielestä

Virkakielityöryhmä haluaa kuulla, miten suomalaiset neuvoisivat viranomaisia ilmaisemaan itseään paremmin.

Kansalaiset voivat ehdottaa omien asiointikokemustensa pohjalta parannuksia viranomaisten kirjoittamiseen tai esittää esimerkkejä onnistuneesta viranomaisviestinnästä.

Ehdotukset voivat koskea kaikkea viranomaisen kielenkäyttöä lakikielestä kirjeisiin ja hakemuslomakkeisiin.

Parannusehdotusten ja hyvien esimerkkien keruulomake on Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) verkkosivuilla osoitteessa www.kotus.fi. Ehdotuksia voi tehdä elokuun 31. päivään asti.