Työryhmä keskittäisi riidattomien velkomisten käsittelyn

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksiin. Nykyisin niitä käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa.

Summaarisia ovat riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat esimerkiksi häätöä koskevat riidattomat asiat.

Vuonna 2015 käräjäoikeuksiin saapui lähes 350 000 summaarista riita-asiaa.

Suomen perimistoimistojen liitto on jättänyt eriävän mielipiteen, jonka mukaan riidattomia velkomusasioita tulisi käsitellä myös Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Työryhmä ehdottaa velkojien ohjaamista nykyistä tehokkaammin käyttämään oikeushallinnon sähköisiä järjestelmiä.

Summaarisen riita-asian haastehakemus olisi toimitettava käräjäoikeudelle joko käyttämällä oikeushallinnon tietojärjestelmäyhteyttä tai sähköistä asiointipalvelua. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätettäisiin tutkimatta.

Yksityishenkilö saisi kuitenkin omassa asiassaan toimittaa summaarisen haastehakemuksen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.

Työryhmä ehdottaa myös tiedoksiannon tehostamista eri keinoin.