Työryhmä merimetsoasiaa selvittämään

Työryhmä ryhtyy selvittämään merimetsojen aiheuttamia ongelmia. Kuva: LS-arkisto/Esa Urhonen

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän selvittämään merimetsojen aiheuttamia ongelmia. Työryhmän tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotukset ongelmien vähentämisestä kestävällä tavalla.

Tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamistarpeesta ja -keinoista EU:n lintudirektiivin ja kansallisen lainsäädännön puitteissa.

Työryhmä tarkastelee poikkeuslupien myöntämiskäytäntöjä EU:n jäsenmaissa Itämeren alueella.

Keskeisten viranomaisten, tutkimustahojen, järjestöjen ja Merikarvian kunnan muodostaman työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen maaliskuun loppuun mennessä. Kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin (rkp) on ryhmän puheenjohtaja.