Työsuojeluviranomaiset tarkastavat pientalotyömaita

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden rakennusalan tarkastajat suorittavat tänään torstaina tehovalvontaa omakotitalotyömaille.

Tavoitteena on työturvallisuuden tason nostaminen ja työtapaturmien vähentäminen. Tarkastuksissa kiinnitetään erityisesti huomiota putoamissuojauksen järjestämiseen, työtelineisiin ja tikkaiden sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön.

Tarkastusten yhteydessä selvitetään myös, ovatko rakennushankkeen osapuolet eli rakennuttaja ja urakoisijat sopineet selkeästi työmaan päätoteuttajan ja työsuojelusta vastaavan henkilön nimeämisestä.

Pientalotyömaat ovat edelleen vaarallisimpia rakennustyömaita johtuen työturvallisuusmääräyksien laiminlyönneistä. Tämän vuoksi rakennusalan työsuojelun valvontaa kohdistetaan yhä enemmän pientalotyömaihin.