Työt vähenevät Nesteen suomalaisilta merimiehiltä

Neste Oilin varustamoyhtiö Neste Shipping irtisanoo kolmen aluksen miehitys- ja hoitosopimukset keväällä käytyjen yt-neuvotteluiden mukaisesti. Alusten omistajayhtiö on tehnyt uudet sopimukset brittiläisen Northern Marine Managementin kanssa.
Ensimmäinen laivoista, M/T Stena Poseidon, ulosliputetaan tänään tiistaina Porvoossa.
– Tämä on suurin yksittäinen toimenpide, jonka teimme tehostamisohjelman yhteydessä keväällä käynnistetyn yt-neuvottelun päätyttyä. Ohjelma jatkuu vuodelle 2014 asti, kertoo Neste Shippingin toimitusjohtaja Arvo Ruotsalainen.
Yhtiöstä lähtee
124 työntekijää
Stena Poseidonin lisäksi Neste Shippingin ja ruotsalaisen Stena-konsernin yhteisyritys liputtaa ulos myöhemmin tällä viikolla M/T Stena Arctican ja syyskuun alkupuolella M/T Palvan.
Yhtiö vähentää samalla 124 henkilöä sekä maa- että merihenkilöstöstään. Tehostamistoimilla yhtiö hakee yhteensä 15 miljoonan euron säästöjä.
– Varsinaisia irtisanomisia on vain muutamia, suurin osa on määräaikaisia työsopimuksia, jotka päättyvät. Niiden lisäksi eläkejärjestelyn piirissä on kymmeniä työntekijöitä, Ruotsalainen täsmentää.

 

Merimiehet eivät
usko säästötoimiin


Raumalainen merimies Turo Ihalainen on tällä hetkellä matkalla Puerto Ricoon Palva-laivalla, jonka ulosliputtaminen tapahtuu syyskuun aikana.
Palvalla pääasiassa sähkömiehen töitä tekevä Ihalainen on laivan luottamusmies ja hän toimii Merimies-Unionin varapääluottamusmiehenä Neste Oilin varustamossa.
Ihalaisen on vaikeaa peitellä pettymystä, jonka Neste ulosliputusilmoituksellaan aiheutti.
– Henkilökunnan silmissä tämä on todella surullinen teko, etenkin kun yhtiö tekee voitollista tulosta. Edes Heidi Hautala ei korviaan lotkauta, vaikka työpaikkoja katoaa valtion omistamasta yhtiöstä, Ihalainen arvostelee valtion omistajaohjauksesta vastaavaa Vihreiden ministeriä.
Turo Ihalaisen mukaan tankkereilla on tällä hetkellä pulaa vaatimukset täyttävistä alan ammattilaisista, joten 124 merimiehen vähentäminen tuo synkkiä pilviä ennestään harmaalle taivaalle.
Neste Oilin ilmoittama säästöhankekaan ei herätä luottamusta.
– Merimiehet eivät usko, että näillä liputuksilla tai halpatyövoimalla saavutettaisiin säästötavoitteita. Yt-neuvottelutkin tuntuivat pelkältä teatterilta.

 

”Sinivalkoista rahaa
valuu veroparatiiseihin”


Ihalaisella on pelko suomalaisen merenkulkuosaamisen ja koko alan katoamisesta.
– Kyllä osaamista katoaa, kun varustamotoiminta keskittyy mukavuuslippujen alle ja veroparatiiseihin. Tankkereilla työskenteleminen vaatii erityisosaamista ja vinon pinon eri pätevyyskirjoja. Tällainen toiminta ei auta merenkulun turvallisuutta Suomen merialueilla varsinkaan talviaikaan, Ihalainen huomauttaa.
Maailmanlaajuisen taloustaantuman lisäksi suomalaista merenkulkualaa uhkaa myös vuonna 2015 voimaan tuleva EU:n rikkidirektiivi.
Direktiivin arvioidaan nostavan suomalaisen teollisuuden jo ennestään korkeita kuljetuskustannuksia. Vuositasolla direktiivin lasketaan aiheuttavan noin 600 miljoonan kustannukset kotimaan teollisuudelle.
– Rikkidirektiivi oli viimeinen isku. Surullisinta on, että alalle on kouluttautunut paljon nuoria, joilla ei pian ole siniristilipun alla töitä.Tällä menolla Rauman Suojanmäelläkin laitetaan merikoulu kiinni tai ainakin toiminta supistuu.

 

”Huoltovarmuus
vaarassa”


Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting suree myös menetettyjä merenkulkualan työpaikkoja, mutta  nostaa esiin myös toisen uhkakuvan, joka liittyy Suomeen suuntautuviin öljykuljetuksiin.
– Miten turvataan öljykuljetukset mahdollisessa kriisitilanteessa, Zitting peräänkuuluttaa.
Merimies-Unionin mukaan Neste Shipping perustettiin alun alkaen turvaamaan Suomen huoltovarmuutta ja energiakuljetusten häiriötöntä toteutumista sekä kriisitilanteissa että rauhan aikana.
Keskiviikkona tai torstaina ulosliputettavaa Stena Arcticaakin on kutsuttu huoltovarmuusalukseksi, sillä se on hankittu varmistamaan raakaöljyn kuljetukset Suomeen, jos öljyalusten Masteran ja Temperan kuljetuksiin tulisi katkoksia.
Zittingille nyt ulosliputettavat alukset eivät tulleet yllätyksenä, sillä ne olivat kalliita käyttää ja niiden rahtaussopimukset olivat kannattamattomia.
– Nestehän on voittoa tavoitteleva yhtiö, joten onhan tämä siten jotenkin selitettävissä. Kansainvälisessä kilpailussahan nämä veroparatiisivedot ovat hyvin yleisiä. Ja onhan moni muukin Suomen valtion yhtiö toiminut samoin. Mutta millaisesta moraalista tämä kertoo?