Työtä tehdään joko leivän tai ilon vuoksi

Liki puolet suomalaisista kokee työn positiiviseksi osaksi elämää tai keinoksi toteuttaa itseään, paljastaa Suomalaisen Työn Liiton tekemä kysely. Ensisijaisesti työn katsotaan kuitenkin käytännönläheisesti tuovan leivän pöytään.

Suomalaisesta työstä kertoo Avainlippu-merkki, joka täyttää tällä viikolla 50 vuotta.

Kysyttäessä tuhannelta suomalaiselta heidän suhdettaan työhön 32 prosenttia vastaajista koki, että työ on kiva osa elämää, ja 17 prosentille se on tapa toteuttaa itseään.

Suurin osa, tässä tapauksessa 41 prosenttia vastaajista, kuvasi työn kuitenkin tuovan ruoan pöytään.

– On ilahduttavaa huomata, että kolmasosa vastaajista koki työn iloiseksi elämän osa-alueeksi ja että viidesosalle se tarjosi keinon itsensä toteuttamiselle, toteaa Brand Manager Reetta Mentu Suomalaisen Työn Liitosta.

– Uskomme, että tulevaisuudessa työ tuntuu tekijöilleen merkitykselliseltä esimerkiksi silloin, kun heitä osallistetaan työpaikoilla nykyistä enemmän. Näin työ voi jatkossa olla vieläkin useammalle keino toteuttaa itseään, Mentu lisää.

Kyselytulosten mukaan vanhemmat ikäluokat pitävät huomattavasti useammin työtä sekä hyvänä osana elämää että tapana toteuttaa itseään kuin nuoremmat.

Sen sijaan 25–49-vuotiaille työ on muita useammin keino ansaita elanto: näin ajattelee kyseisestä ikäluokasta noin puolet.