Työterveyslaitos kutsuttiin mukaan suunnittelemaan HKScanin Rauman laitosta

HKScan on kutsunut Työterveyslaitoksen lämpö- ja kuormitusfysiologian, kylmänsuojavaatetuksen, ilmanvaihdon ja ergonomian asiantuntijat mukaan suunnittelemaan HKScanin uuden, Raumalle loppuvuodesta 2017 valmistuvan siipikarjatuotantolaitoksen tiloja ja toimintaa.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat osallistuvat erityisesti uuden tuotantolaitoksen työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittämiseen.

Vaikka elintarviketeollisuus on jo pitkälle automaattista, jäljellä on edelleen paljon ihmisvoimin toteutettavia työvaiheita. Lihateollisuudelle tyypillistä ovat korkeat tuoteturvallisuus- ja hygieniavaatimukset. Keskeistä on, ettei raaka-aineiden lämpötila saa käsittelyn missään vaiheessa ylittää +4 asteen lämpötilaa.

Työterveyslaitos kehittää hankkeessa tuotantolaitoksen työskentelytapoja kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tavoitteena on minimoida erityisesti kylmäaltistusta vedontorjunnan, kylmänsuojavaatetuksen sekä työn ja tilojen suunnittelun avulla ja optimoida työpisteiden ergonomiaa.

Hanke tarjoaa Työterveyslaitokselle ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua laaja-alaisesti tuotantolaitoksen tilojen ja toiminnan suunnitteluun alusta alkaen. Työterveyslaitoksesta hankkeessa on mukana lämpö- ja kuormitusfysiologian, kylmänsuojavaatetuksen, ilmanvaihdon ja ergonomian asiantuntijoita.