Työttömien määrä on noussut vuoden takaisesta

Lokakuun lopussa Satakunnassa oli työttömiä työnhakijoita runsaat 11 700. Lisäystä vuoden takaiseen on vajaat 700. Myös lomautettuja oli lokakuun lopulla runsaat tuhat henkeä, mikä on yli 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden aikana suurimmassa osassa alueen kuntia. Vain viiden kunnan alueella työttömien määrä oli alempi kuin vuosi sitten.  

Korkeimmat työttömyysasteet olivat Porissa (13,6 %), Siikaisissa (12,9 %), Merikarvialla (11,7 %) ja Nakkilassa (11,6 %). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Säkylässä (6,0 %), Köyliössä (6,5 %), Eurassa (6,8 %) ja Huittisissa (7,2 %).  

Rauman työttömyysaste lokakuun lopulla oli 11 % ja Eurajoella 9,7 %.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 25 100 työtöntä työnhakijaa. Lisäystä vuoden takaiseen on 2 500. Työttömien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kaikkien ELY-keskusten alueella, mutta Varsinais-Suomessa kasvutahti oli hitaampaa kuin koko maassa.

Laitilan työttömyysaste oli 5,7 prosenttia, mikä on miltei vähiten Varsinais-Suomessa. Sen alittaa ainoastaan Parainen (5,6 %) ja samoihin lukuihin päätyy Rusko (5,7 %). Uudenkaupungin työttömyysaste oli 9,9 % ja Pyhärannan puolestaan 7,2 %.

Varsinais-Suomessa yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 6 400 eli 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa kaikissa alueen seutukunnissa ja voimakkaimmin näistä rakennemuutoksen koettelemilla Salon ja Turunmaan seuduilla.

Työttömyys kasvaa kaikilla ammattialoilla, joskin teollisuuden työttömyyden kasvu on hidastumassa ja jo maltillisempaa muihin aloihin verrattuna. Voimakkainta työttömyyden kasvu oli sosiaali- ja terveys-palveluissa, hallintotyössä ja kaupan alalla.