Työttömyys alenee edelleen Vakka-Suomessa

Työttömyyden alenemisvauhti kiihtyy Vakka-Suomessa. Kunnista Laitilassa oli marraskuun tilaston mukaan vähinten työttömiä. Työttömyysprosentti oli 6,5 prosenttia. Pyhärannassa vastaava luku oli 7,2 ja Uudessakaupungissa 7,9 prosenttia.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 27 800 työtöntä työnhakijaa.

Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Varsinais-Suomessa 12,2 prosenttia. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa 12,5 prosenttia ja samalla osuus on maan ELY-keskusalueista viidenneksi pienin.