Työttömyys aleni Vakka-Suomessa

Työttömyys väheni hieman Vakka-Suomessa elokuussa heinäkuun lukuihin verrattuina. Laitilassa työttömiä oli elokuussa 304, kun heitä heinäkuussa oli 331. Pyhärannassa työttömiä oli elokuussa 81, kun kuukautta aikaisemmin heitä oli 94.

Uudessakaupungissa vastaavat luvut olivat elokuussa 100 ja heinäkuussa 115.

Laitilassa työttömyysprosentti oli elokuussa 7,7, Pyhärannassa 8,1 ja Uudessakaupungissa 9,4 prosenttia.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 29 600 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee, nyt 3 200 henkilöllä.

Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 13,0 prosenttia. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on sama kuin koko maassa ja samalla osuus on maan ELY-keskusalueista neljänneksi pienin.

Syyskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja niin tapahtunee Varsinais-Suomessa tälläkin kertaa.