Työttömyys aleni Vakka-Suomessa lähes viidenneksellä

Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta Varsinais-Suomessa kahdeksan prosenttia. Vähenemisvauhti oli huippua Vakka-Suomessa, jossa vähennystä oli peräti 19 prosenttia.

Myös yli 50-vuotiaiden työttömyys väheni kaikilla seuduilla.
Pitkäaikaistyöttömyys vähenee Vakka-Suomessa ja yleisesti sen kasvuvauhti on hidastumassa.

Huolimatta autotehtaan hyvästä nosteesta Uudessakaupungissa työttömyys prosentti oli vielä 8,7 prosenttia. Laitilassa työttömiä oli 7,8 prosenttia ja Pyhärannassa 8,1 prosenttia.