Työttömyys kasvussa Vakka-Suomessa

Työttömien määrä on hienoisessa kasvussa Vakka-Suomessa. Laitilassa työttömyysprosentti oli lokakuussa 6,4 ja marraskuun lopussa 6,8 prosenttia. Pyhärannassa työttömien määrä kasvoi lokakuun 8,2 prosentista marraskuun 8,6 prosenttiin. Uudessakaupungissa samat luvut iolivat 9,0 prosenttia ja marraskuussa 9,9 prosenttia.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 29 100 työtöntä työnhakijaa. Marraskuun aikana työttömien määrä kasvoi 600 henkilöllä. Viime vuoden marraskuusta määrä kasvoi 600 henkilöllä eli 2,2 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 4,8 prosentilla.