Työttömyys kohosi Satakunnassa

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella oli työnvälitystilaston mukaan kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita vajaat 14 500, mikä on noin 1 200 enemmän kuin kuukausi sitten.

Lisäys johtui kesäkuukausille tyypillisestä kausivaihtelusta. Lomautettuna oli runsaat 900 henkeä, mikä on saman verran kuin kuukausi sitten.

Työttömien osuus työvoimasta oli 14,0 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina oli miehiä vajaat 7 700 ja naisia noin 6 800.

Satakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt runsaalla 1 000:lla viime vuoden kesäkuusta. Lomautettuja oli saman verran kuin vuosi sitten.

Satakunnan TE-toimistossa oli kesäkuun aikana avoinna runsaat 1 800 työpaikkaa. Määrä on 200 enemmän kuin vuosi sitten, mutta vajaat 600 vähemmän kuin kuukausi sitten.

Avoimet paikat lisääntyivät vuoden aikana suhteellisesti eniten johto- ja erityisasiantuntijatehtävissä sekä palvelu- ja myyntityössä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon kesäkuun aikana yli 800 ja paikkoja täytettiin 300.