Työttömyys lisääntyi Satakunnassa

Työttömyys lisääntyi Satakunnassa heinäkuun aikana. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella oli työnvälitystilaston mukaan heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita 15 000, mikä oli 550 enemmän kuin kuukausi sitten.

Lomautettuna oli vajaat 1 000 henkeä, mikä on hieman enemmän kuin kuukausi sitten.

Työttömien osuus työvoimasta oli 14,5 prosenttia. Työttöminä työnhakijoina oli miehiä vajaat 7 800 ja naisia runsaat 7 200.

Satakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt 1 100:lla viime vuoden heinäkuusta. Lomautettuja oli hieman vähemmän kuin vuosi sitten.

Satakunnan TE-toimistossa oli heinäkuun aikana avoinna vajaat 1 500 työpaikkaa. Määrä on runsaat 100 vähemmän kuin vuosi sitten ja yli 300 vähemmän kuin kuukausi sitten.

Avoimet paikat vähentyivät vuoden aikana suhteellisesti eniten johtotehtävissä. Vastaavasti suhteellisesti suurin lisäys oli toimisto- ja asiakaspalvelutyössä.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon heinäkuun aikana runsaat 700 ja paikkoja täytettiin yli 200.

Satakunnassa tilanne on maan heikoimpia, mutta vaihtelee kuntakohtaisesti. Valtakunnallisesti työllisyys on hyvällä tasolla esimerkiksi Eurassa, jossa työttömyysprosentti oli heinäkuun lopussa 10,4. Eurajoella prosentti oli 11,4; Köyliössä 7,6; Säkylässä 8,4 ja Raumalla 14,5.

Varsinais-Suomen kunnista Laitilassa työttömyysprosentti oli 7,7 ja Pyhärannassa 10,9.