Työttömyys nopeassa kasvussa Raumalla ja Eurajoella

Raumalla oli maaliskuun lopussa reippaat 2 300 työtöntä. Työttömyysaste oli 12,1, mutta huolta aiheuttaa erityisesti se, että työttömien määrä vuodentakaiseen verrattuna kasvoi selvästi, yli 23 prosenttia. 
Lisäksi maaliskuun luvuissa eivät vielä näy esimerkiksi UPM:n isot irtisanomiset.
Suunta on sama myös Eurajoella. Alle kymmeneen jäävän työttömyysasteen takaa löytyy lähes 16 prosentin kasvu työttömien työnhakijoiden määrässä. Eurajoella oli maaliskuun lopussa 262 työtöntä työnhakijaa.
Koko Satakunnan alueella oli maaliskuun lopulla lähes 12 300 työtöntä työnhakijaa. Se on reilut 300 ihmistä vähemmän kuin helmikuussa, mutta viime vuoden maaliskuusta määrä on noussut lähes 1 500:lla.
Myös lomautettujen määrä väheni noin sadalla reiluun 1 200:an, mutta viime vuoden maaliskuussa lomautettuja oli lähes 300 vähemmän.
Työttömänä oli Satakunnassa 11,8 prosenttia työvoimasta. Nuorten osuus työttömistä oli 12,6 prosenttia.

Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Säkylässä (6,4), Köyliössä (7,2) ja Eurassa (7,7).