Työttömyys on pahentunut Satakunnassa

Työttömiä työnhakijoita Satakunnassa oli joulukuun lopussa lähes 13 600, mikä on vajaat 1 600 enemmän kuin kuukautta aiemmin.


Myös lomautusten määrä on kasvanut. Joulukuun lopussa lomautettuna oli liki 1 600 satakuntalaista, kun kuukautta aiemmin heitä oli vajaat 400 vähemmän. Viime vuoden joulukuusta lisäystä on 200 lomautettua.


Työvoimasta vailla työtä Satakunnassa on 13 prosenttia.


Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut vuoden aikana lähes kaikissa alueen kunnissa. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Porin 15,5 ja Siikaisten 14,5. Alhaisimmat ovat perinteisesti Säkylässä, jossa joulukuun lopussa työtä vailla oli 7,8 prosenttia työvoimasta.


Tiedot ilmenevät Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen työnvälitystilastosta.