Työttömyys väheni Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Satakunnan ELY-keskuksen mukaan heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 14 870. 

Työttömiä oli vuoden takaiseen verrattuna 140 vähemmän.

Lomautettujen määrä työttömistä kasvoi 310:llä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömistä lomautettuja oli heinäkuun lopussa 1 280.

Työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuussa niin Satakunnassa kuin Varsinais-Suomessakin 14,4 prosenttia.

Raumalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,2 prosenttia, kun Eurassa vastaava osuus oli 8,3 ja Eurajoella 10,7.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuussa avoimia työpaikkoja 360 enemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkoja oli yhteensä 1850.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli 32 800 Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna työttömiä oli heinäkuun lopussa 1,2 prosenttia vähemmän.

Työttömien työnhakijoiden osuus Laitilassa oli 8,3, Uudessakaupungissa 10,5 ja Pyhärannassa 9,4 prosenttia.