Työttömyys väheni Vakka-Suomessa

Syksyn aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja niin tapahtuu Vakka-Suomessakin.

Laitilassa työttömyysprosentti väheni heinäkuun 7,7 prosentista elokuussa 6,1 prosenttiin. Pyhärannassa vähennys oli 10,9 prosentista 9,1 prosenttiin.

Uudessakaupungissa heinäkuussa työttömiä oli 9,9 prosenttia ja elokuussa 8,9 prosenttia.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 29 700 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä väheni 3 500 henkilöllä. Viime vuoden elokuusta määrä kasvoi 1 400 henkilöllä eli 5,0 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 8,5 prosentilla.

Elokuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 13,1 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.