Työttömyysmenot hipovat ennätystä

Työttömyyskassojen päärahoittaja työttömyysvakuutusrahaston vuoden 2013 lopulla koottujen lukujen mukaan työttömyyskassamenot ovat nousemassa ennätystasolle.

– Viime vuoden lopun lukujen valossa menot alkavat olla jo finanssikriisin aiheuttamien työttömyyskassamenojen huippuvuosien tasalla, rahaston varatoimitusjohtaja Tapio Oksanen kertoo.

Työttömyyskassat ennakoivat menojen kasvavan noin 10 prosenttia tänä vuonna 2014.

Oksasen mukaan finanssikriisin aiheuttamien työttömyyskassamenojen kasvun taustalla olivat etenkin lomautukset, mutta myös irtisanomiset.

– Sen sijaan nykyistä työttömyyskassamenojen merkittävää kasvua selittävät pääosin irtisanomiset, sillä lomautusten osuus menoista ei ole noussut. Merkille pantavaa on myös työttömien määrän kasvu. Työttömiä on nyt Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan enemmän kuin vuoden 2009 huipputasolla.

Työttömyysvakuutusrahaston luvuista käy myös ilmi, että suomalaisten palkkasumma on supistumassa.