Tyytyväisyys tienpitoon laskenut Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Liikenneviraston teettämien tämän vuoden tyytyväisyystutkimusten tulosten mukaan tienkäyttäjien tyytyväisyys tienpidon tärkeimpinä koettuihin osa-alueisiin on laskenut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Tärkein osa-alue maanteiden kunnossa kesäkaudella on päällysteiden kunto, kun taas talvihoidossa liukkauden torjunta, lumen auraus ja tienpinnan tasaisuus.

Tienkäyttäjät ovat tyytyväisempiä teiden talvihoidon tasoon kuin maanteiden kuntoon kesällä. Pääteihin ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin muiden teiden kuntoon ja talvihoitoon.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan tienkäyttäjät ovat hieman tyytyväisempiä talvihoitoon kuin keskimäärin koko Suomessa, mutta tyytymättömämpiä teiden kuntoon kesällä kuin keskimäärin.  

Kesän osalta tienkäyttäjien tyytyväisyys on laskenut selvästi pääteiden päällysteiden kuntoon, johon tyytymättömiä on kolmannes.

Teiden talvihoito on tienpitäjän näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tasolla, mutta teitä ei päällystetä uudelleen riittävästi.