U:gin materiaalinkäsittelykeskuksen YVA on valmistunut

Lassila &Tikanojan Uuteenkaupunkiin suunnitteleman materiaalinkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on saatu valmiiksi. Menettelyssä on arvioitu hankkeen vaikutuksia lähiympäristöön sekä keskuksen mahdollistamia hyötyjä, kun raaka-aineet palautetaan tehokkaasti käyttöön.

Suunniteltu materiaalinkäsittelykeskus sijoittuu Munaistenmetsän kaatopaikan alueelle. Tarkoituksena on palauttaa jätteitä ja sivuvirtoja uudelleen käytettäväksi tai hyödynnettäväksi energiana ja tarjota turvallinen loppusijoitus niille jätteille, joita ei voida hyödyntää.

– Näillä näkymin vuonna 2016 toimintansa aloittava keskus voi tarjota koko Länsi-Suomen alueelle innovatiivisen ja kierrätystä suosivan ratkaisun jätteiden käsittelemiselle. Toteutusvaihtoehdosta riippuen työpaikkoja syntyy suoraan 5–30 ja vaikutukset tukevat myös muiden yritysten toimintaa, sanoo hankkeesta vastaava liiketoimintajohtaja Hannu Poutiainen.

Uusikaupunki on Suomen johtavia kuntia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tukeakseen siirtymistään kohti hiilineutraaliutta ja ennakoidessaan vuonna 2016 voimaan astuvaa biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoa kaupunki myi julkisen kilpailutuksen kautta kaatopaikkansa Lassila & Tikanojalle.