U:gin päästövähennys: 16 prosenttia neljässä vuodessa

Uusikaupunki vähensi kasvihuonekaasupäästöjään 16 prosenttia vuosina 2007-2011. Päästöjen vähennys on kuitenkin jatkunut myös tämän jälkeen.

Kaupunki on yksi HINKU-hankkeen (Kohti hiilineutraalia kuntaa) pilottikunnista, joiden tavoitteena on hiilipäästöjen leikkaaminen 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. 

Muita pilottikuntia ovat Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki ja Parikkala. Niiden päästöt vähenivät neljässä vuodessa 12-18 prosenttia. Laskelmat on tehnyt Suomen ympäristökeskus (SYKE).

SYKEn mukaan päästöleikkauksiin ovat osallistuneet aktiivisesti niin kunnat, asukkaat kuin yrityksetkin. Merkittävimpiä muutoksia on tehty vaihtamalla fossiiliset polttoaineet puuhun sekä maalämpöön. Myös energiatehokkuuden parantamisella on ollut merkittävä rooli.

Hanke on virittänyt uudenlaista yhteistyötä kuntien ja yritysten välille. HINKUsta ovatkin kiinnostuneet useat hankkeeseen aiemmin kuulumattomat kunnat.

Laitila on hankkeessa niin sanottuna kumppanuuskuntana. U:gin entinen ja Rauman nykyinen kaupunginjohtaja Kari Koski lupaili viime viikon Meremme tähden -tapahtumassa, että Raumakin tulee tavalla tai toisella ottamaan osaa HINKUun.