Ukilaisyritys sai YM:n biojätetukea

Uusikaupunkilainen Sybimar Oy on saanut rahoitusta ravinnekierrätyksen tehostamista selvittävään hankkeeseen.

Rahoituksen myönsi ympäristöministeriö, ja taustalla on ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma 2013-2015. Nyt päätettiin 1,1 miljoonan euron rahoituksesta, josta ukilaisyritys saa noin 100 000 euroa. Vuosittain rahaa myönnetään noin 2,3 miljoonaa.

Rahoitettavissa hankkeissa selvitetään esimerkiksi biojätteen ja lietteiden turvallista hyötykäyttöä lannoitteena sekä energiantuotannossa. Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Kierrätys vähentää suoraan myös Itämeren ravinnekuormitusta.

Sybimar Oy aikoo selvittää ja tehostaa biokaasulaitoksissa syntyvien ainesten ravinnekäyttöä maanviljelyssä. Tarkoituksena on myös tutkia, miten kierrätysravinteet toimivat energiapuun kasvatuksessa.

Yritys rakentaa parhaillaan biokaasulaitosta U:kiin. Laitoksen pitäisi valmistua lähikuukausina.